Sledovanie a história cez WEB alebo mobilnú aplikáciu "Smart Beehive Cloud" 

  Zapnutie tejto služby aktivuje posielanie dát na príslušný web server.  PODMIENKOU je aktivovanie služby INTERNET k telefónnemu číslu vo váhe.

Jeśli na numerze telefonu nie jest aktywowany Internet, nawet jeśli ta funkcja jest włączona, dane nie zostaną wysłane na serwer sieciowy i nie będzie można monitorować stanu wagi na stronie internetowej.

Aplikacja dla internetu jest do wykorzystania za darmo dla 3 wag pasiecznych dla jednego klienta, a dane przetrzymywane są w archiwum 1 rok. Umożliwia eksport zmierzonych wartości w postaci tabeli.http://www.operchip.com/beehive/

Monitoring GSM pszczelich uli można po zarejestrowaniu na stronie internetowej monitorować poprzez przeglądarkę internetową na komputerze, tablecie lub na telefonie komórkowym. Kliknięciem na listę rozwijaną (Alarmy, numery telefonów, .....) uzyskasz aktualne informacje o wadze i mierzonych wielkościach. Po kliknięciu na wybraną listę rozwijaną, wyświetlą się odpowiednie informacje, a poprzednia lista rozwijana się automatycznie zamknie. Nad listwą Alarms wyświetla się numer fabryczny wagi, a w prawej części niebieski przycisk Reload. Aktualne dane sczytują się z serwera podczas otwierania aktualnej strony dla wybranego urządzenia. Przycisk Reload zalecamy użyć, jeśli chcesz wyświetlić aktualnie zmierzone wartości. Aktualnie zmierzone wartości są aktualizowane automatyczne.

WEB aplikácia Sledujte včely Cloud

Majte prístup k vaším včelám odkiaľkoľvek na svete.

Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok

Graf

 • Prawdopodobny rozwój rodziny pszczelej w najbliższej przyszłości.
 • Ilość zapasów oraz siłę poszczególnych rodzin.
 • Ponadto daje możliwość bezpośredniego porównania witalności i dynamiki rozwoju rodzin pomiędzy wieloma rodzinami nawzajem. Na podstawie urobku, temperatury w ulu, zewnętrznej temperatury oraz wilgotności w danej lokalizacji.
 • Pomoc w wyborze i czasie pracy z koloniami pszczół w ciągu roku pszczelarskiego.
 • Informacje o stanie akumulatora.
Odoo obrázok a textový blok
 • Obniżenie strat miodu.
  • Jak najmniejsza ilość przeglądów.
  • Jak najmniejsza ilość miodobrania.
  • Nie należy wykonywać miodobrania w okresie silnego przyrostu.
 • Ustalenie terminu miodobrania.
  • Na podstawie stanu zapasów (waga brutto) i ilości wstawionych nadstawek.
  • Z wykorzystaniem ramki (z odstępem dla dojrzenia miodu).
  • Z wyłączeniem gwałtownego okresu przyrostu.
 • Wczesne miodobranie w szczycie zbiorów.
  • Zapobieganie utracie miodu w szczycie zbiorów.
  • Uchwycenie momentu końca zbiorów - wstrzymanie aktywności, stagnacja a następnie początek spadku (jeśli nie jest to spowodowane brakiem miejsca). Przydatne jest potwierdzenie na kolejnej wadze pod innym ulem.
  • Przy opóźnionym miodobraniu powstają straty miodu, ponieważ silna rodzina pszczela ma własne ogromne potrzeby.
Odoo obrázok a textový blok
 • Kontrola dostarczania zapasów zimowych.
  • Na wykresie zaznaczony jest czas i waga karmienia, nie ma potrzeby zaznaczania tego w innym miejscu.
  • Dawka potwierdza, że kolonia otrzymała pokarm i jest w dobrym stanie.
  • Wykrycie stanu wyjątkowego. (kradzież zapasów, wyjątkowo duży urobek (zagrożenie melecytozą) ...)
 • Kontrola płynnego ubytku w czasie zimowli.
  • Zapobieganie stanom alarmowym, które mogą powstać w okresie zimowym.
  • Wykrycie stanu wyjątkowego (zwierzyna, ptaki, myszy, wandalizm, śnieg...).
  • Wczesne wykrycie braku zapasów na końcu zimowli.

Pomiar aktualnych mierzonych wielkości na wadze pasiecznej

 • Pojawi się automatycznie, gdy urządzenie zostanie wyzerowane lub pobudzone magnesem w ciągu 30 minut działania.
 • Aktualny pomiar temperatury. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony właściwy czujnik.
 • Aktualny pomiar temperatury 2. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony właściwy czujnik.
 • Aktualny pomiar wilgotności. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony właściwy czujnik.
 • Aktualny pomiar wagi.
 • Aktualny pomiar stanu akumulatora.
Odoo obrázok a textový blok

Alarmy

 • Datę i czas zdarzenia, lub alarmu.
 • Nadawcę zdarzenia, lub alarmu. Na przykład Device, Battery, Weight, Accelerometer ...
 • Oznaczenie zdarzenia lub alarmu. Na przykład Over, Under, Active, Ready ...
 • Wartość i jednostkę mierzonej wielkości. Np. 7.0kg, 25.3°C, 45% ...
Odoo obrázok a textový blok

Numery telefonów

 • W pozycji jeden zamieszczony numer telefonu dla pełnego sterowania monitora GSM ula pszczelego również z odbieraniem wszystkich wiadomości SMS, zdarzeń i alarmów. Na ten numer telefonu przychodzi także sygnał alarmowy w przypadku poruszenia wykrywacza wibracji, lub czujnika magnetycznego.
 • Na pozycji dwa zamieszczony numer telefonu, przeznaczony do konfiguracji urządzenia oraz wyświetlenia ustawień oraz informacji o mierzonych wartościach. Na ten numer telefonu przychodzi także sygnał alarmowy w przypadku poruszenia wykrywacza wibracji, lub czujnika magnetycznego.
 • Na pozycjach od 3 do 5 zamieszczony numer telefonu, przeznaczony do konfiguracji urządzenia oraz wyświetlenia ustawień oraz informacji o mierzonych wartościach.

Informacja SMS

 • Pierwsze siedem opcji ustawienia czasu w 24-godzinnym zegarku pobudzi urządzenie i wyśle SMS informacyjny na domyślny numer telefonu na pozycji 1 na liście zamieszczonych numerów telefonów. Urządzenie pozostaje aktywne przez 8 minut, a następnie przechodzi w tryb uśpienia, jeśli nie zostało aktywowane timerem do regularnych pomiarów.
 • Ostatnia ósma opcja jest taka sama jak pierwszych siedem, a obiekt pozostaje aktywny przez 30 minut.
 • Opcje wysyłania wiadomości SMS można indywidualnie dezaktywować.
Odoo obrázok a textový blok

Ustawienia

 • Włączenie/wyłączenie alarmów.
 • Włączenie/wyłączenie SMS-ów informacyjnych.
 • Ustawienie timera do właściwych pomiarów.
 • Ustawienie timera w celu regularnego włączania modułu GSM oraz przesyłanie zmierzonych wartości na serwer oraz przetworzenie odebranych wiadomości SMS oraz alarmów.
 • Zakres alarmu dla temperatury, temperatury 2, wilgotność, waga 1, waga 2.
 • Maksymalna dozwolona mierzona waga.
 • Tara dla wagi.
Odoo obrázok a textový blok