Zabezpečenie úľovej váhy a včelína - Vyzvánanie na mobil a SMS

FILIP ma zabezpečovací systém pre včelnicu, úle a aj samotnú váhu. Obsahuje otrasový senzor ktorý aktivuje alarm ak bude s váhou pohnuté. Citlivosť sa dá nastaviť ľubovoľne.

Má vstup pre magnetické kontakty alebo detektory pohybu alebo fotopascu. Magnetickými kontaktmi sa napríklad dá zabezpečiť vstup do objektu na vchodové dvere, alebo každý úľ proti spadnutiu alebo ukradnutiu. Tiež môže monitorovať pohyb osôb alebo zvierat v blízkosti včelnice.

Má výstup - relé pre spínanie sirény. V prípade alarmu sa automaticky výstup zopne na 30 sekúnd a potom vypne. Môžete na neho pripojiť sirénu alebo výstražné svetlo. Relé je možné ovládať aj cez SMS príkazmi "SON" a "SOFF".

Zabezpečovací systém sa aktivuje príkazom SMS -  "AON" - zapnutie alarmov. Senzor otrasov príkazom SMS - "ACCON". Ak požadujete funkčnosť senzora otrasov vo váhe, musia byť zapnuté alarmy príkazom SMS -"AON". Vypnúť tieto funkcie je možné príkazmi SMS "AOFF" a "ACCOFF".

 Ak bude narušený otrasový senzor váhy, okamžite bude vyvolaný poplach a FILIP pošle SMS o poplachu a začne prezváňať na mobilný telefón ktorého číslo má v zozname na pozícii 1. Ak nebude hovor dvihnutý alebo bude zrušený, začne FILIP prezváňať na druhé telefónne číslo z pozície 2. Na druhé číslo nebude prezváňať, ak bude prvé číslo dvihnuté alebo zrušené na mobilnom telefóne. V prípade ak včelár dvihne hovor na svojom mobilnom telefóne pri poplachu, môže odpočúvať priestor včelnice na diaľku. Váha má inštalovaný mikrofón pre hlasitý odposluch cez GSM sieť.

Ak príde včelár na včelnicu a má zapnutý zabezpečovací systém, otvorením dverí v prípade že má na dverách magnetický kontakt pripojený na váhu, sa váha zobudí. Od 10 do 45 sekúnd od otvorenia dverí, musí včelár prezvoniť na váhu zo svojho mobilného telefónu, kde má oprávnenie komunikovať s váhou. Hovor váha automaticky položí a vypne zabezpečovací systém. Ak nebude prezvonené na váhu z niektorého čísla ktoré majú oprávnenie na komunikáciu s váhou, spustí sa poplach - zapne sa relé (siréna), pošle informačné SMS o dôvode alarmu a začne vyzváňať na mobilný telefón ktorého číslo je v pamäti váhy na pozícii 1.  Informácie o prístupe na včelnicu a aj všetky aktivácie alarmov sú logované na WEB server aj keď je zabezpečovací systém vypnutý prezvonením. Ak je aktivovaný internet vo váhe.

Prezváňaním na váhu sa striedavo zapína a vypína zabezpečovací systém. Váha ale musí byť aktívna alebo práve zobudená. Stav alarmu sa dá preveriť na WEB serveri alebo pomocou SMS príkazom "SET".