Akaptármérleg beállítása és ellenőrzése SMS-en keresztül

Odoo obrázok a textový blok

Ezekkel az SMS parancsokkal beállíthatjuk és ellenőrizhetjük a FILIP kaptármérleget. A parancsokat SMS-ben küldjük el a kaptármérleg telefonszámára. A SIM kártyát előtte aktiválni kell!

Az SMS beírásának megkönnyítése érdekében a mérleg nem ismeri fel a nagybetűket a fogadott SMS parancsokban, pl. a SET parancs a következő formákat öltheti: SET, Set, SeT, set, ...

Amikor telefonszámot ír az SMS-ben, minden eseben be kell írnia a telefonszám ország előhívószámát. Az előhívószám a következő formátumban jelenik meg: + XXX

A T hőmérséklet és a H páratartalom értékek az SMS válaszokban csak akkor jelennek meg, ha a megadott értékek mérésére szolgáló érzékelőket előzetesen csatlakoztatták.

SMS küldés az Ön mobiltelefonjáról a FILIP -re  Leírás  A FILIP-től beérkező Sms-ek. Például
LS=1 Nastavenie jazyka. 0 - angličtina, 1 - slovenčina, 2 - čeština, Podpora pre 16 jazykov. Jazyk sa prioritne nastavuje sám podľa jazyka aplikácie. Nastavenie cez SMS má význam iba pri vypnutej WEB službe.  FILIP: The language is set
TEL=1,1AA3 Telefonszám beállítása 1 pozícióba a gyártási szám megadásával Modem: Phone number is set

TEL=1,+491635123456 

TEL=5,+4219089876543

Telefonszám beállítása (1-5) pozíciókba +36 -ország előhívó száma Modem: Phone number is set
TEL=2,0 A 2 pozícióban lévő telefonszám törlése a mérleg memóriából Modem: Phone number is set
TEL A pozíciókba beállított telefonszámok megjelenítése (csak azokat a pozíciókat jeleníti meg melyre telefonszámok lettek elmentve). Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1, +XXXxxx402174*2, +XXXxxx247574 *3, +XXX000000000
V A gyártási adatok megjelenítése.
FILIP: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12* www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1*
SQ A GSM hálózat jelerősségének megjelenítése. FILIP: Signal quality: 65.0%
Figyelmeztetés a gyenge GSM jelerősségre. FILIP: Signal strenght 30.0%
TIME=DDMMRR,HHMMSS Nastavenie Dátum, Čas: Dátum beállítása Idő: DD=nap, MM=hónap, RR=év HH=óra, MM=perc, SS=másodperc FILIP: Time is set

TZ=+3

TZ=0

TZ=-1

Az időzónák beállítása, GMT+3 óra, GMT vagy GMT-1 óra. Csak akkor jelenik meg, ha az időszinkronizálás engedélyezve van az interneten keresztül. Az „NTPE” parancs.
FILIP: Time zone is set
TZ A beállított időzónák megjelenítése.
FILIP: Time zone: GMT+3
NTPE Az idő szinkronizálásának bekapcsolása interneten keresztül NTP segítségével. FILIP: NTP enable
NTPD Az idő szinkronizálásának kikapcsolása interneten keresztül NTP segítségével. FILIP: NTP disable
NTP=3.sk.pool.ntp.org NTP szerver beállítása. FILIP: NTP server is set
NTP Az NTP beállításának megjelenítése az időszinkronizáláshoz interneten keresztül FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org

APN=1,internet,meno,heslo

APN=1,internet,meno

APN=1,internet

Az internethez való csatlakozás beállítása 1 pozícióba. 4 pozíció elérhető. FILIP: APN is set
WON Az internet bekapcsolása (adatok küldése) FILIP: WEB active
WOFF Az internet kikapcsolása (adatok küldése) FILIP: WEB off
EON E-mailek bekapcsolása. FILIP: Email active
EOFF E-mailek kikapcsolása. FILIP: Email off
EMAIL=1,info@operchip.com Az e-mail beállítása 1 pozícióba. 5 pozíció elérhető. FILIP: Email is set
EMAIL=1,0 Az 1 e-mail cím törlése a mérleg memóriájából FILIP: Email is set
EMAIL A beállított e-mailek megjelenítése. FILIP: Email: 1,info@operchip.com
AON A riasztó (ALARM) értesítések küldésének bekapcsolása FILIP: ALARM active
AOFF A riasztó (ALARM) értesítések küldésének kikapcsolása FILIP: ALARM off
ACCON A gyorsulásmérő bekapcsolása. A riasztók is bekapcsolt állapotban kell legyenek.
Accelerometer: Enable
ACCOFF A gyorsulásmérő kikapcsolása. Accelerometer: Disable
ACC=2,250,100,0 A gyorsulásmérő értékeinek beállítása. Érzékenység: 2g; Az aktiválás mértéke: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms Accelerometer: Parameters is set
ACC

A gyorsulásmérő értékeinek beállítása. Érzékenység: 2g, 4g, 8g, 16g

Az aktiválás mértéke: milligrammokban ODR: a mérés gyorsasága

Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok
Riasztás a gyorsulásmérőtől. Aktiválódik, ha a készülék mozgásba lendül. Accelerometer: Active
CR=1,*100#* Telefonszám beállitása az automatikus kreditlekéréshez az 1-4 pozíciókban található számokhoz. Az 1 pozíció általános. Modem: Tel credit is set
CR Kredit állapota TEXT – Podľa operátora  Modem: Credit: unknown
Esemény a nem elegendő kreditről. Modem: Credit is 2,00 EUR
INFO A készülék aktuális állapota: W-súly, T-hőmérséklet külső, T2 - külső hőmérséklet, H-páratartalom, Akkumulátor - az akkumulátor kapacitása FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
SMSON SMS információk küldésének bekapcsolása FILIP: SMS active
SMSOFF SMS információk küldésének kikapcsolása FILIP: SMS off
SMS=1,0700 Az időzítők 1-8 pozícióinak beállítása és az információk küldése SMS-ben FILIP: SMS is set
DSMS=1 Az egyes SMS információk (1-8) törlése FILIP: SMS deleted
SMS A beállított időzítők SMS információinak áttekintése-aktív SMS információk FILIP: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00*
Információs SMS -ek a beállított időzítők alapján FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
TIMER=60,2 Időzítő TIMER beállítás - 60 percenként mérést ír fel, 60x2-nél = 120 percenként aktiválja a modemet FILIP: Timer is set
SET A beállítások listája, az idő, a riasztások be- és kikapcsolása, információs SMS, Internet, e-mail. A mérés és a GSM modul időbeállítása, és az 1-es mérleg és az érzékelők paraméterei. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn* Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64*  Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg
SET2 Az idő beállítások listája 1 mérleg, 2 mérleg. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64*  W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg*
WA=2 A csatlakoztatott mérőplatformok számának aktiválása. 1–2. Weight: Active
WR=10,11 1 tartományszám tömeghez-(kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Tömeg (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WR2=60,64 2 tartományszám tömeghez-(kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Tömeg (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WT Kapcsolja be a TARA funkciót. Nullázza a súlyt, még akkor is, ha a súlya rajta van. Weight W: TARE is set
WCT Kapcsolja ki a TARA funkciót. A mérleg a visszaál a gyártási beállításokhoz.
Weight W: TARE is canceled
W2R=10,11 1 tartományszám tömeghez-(kg)
Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Tömeg (kg)
Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2R2=60,64 2 tartományszám tömeghez-(kg)
Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Tömeg (kg)
Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2T Kapcsolja be a TARA funkciót. Nullázza a súlyt, még akkor is, ha a súlya rajta van. Weight W2: TARE is set
W2CT Kapcsolja ki a TARA funkciót. A mérleg a visszaál a gyártási beállításokhoz.
Weight W2: TARE is canceled
TR=5,6 Tartomány Hőmérséklethez T – ( o C) Temperature T: Range is set
ALARM SMS – Hőmérséklet T – ( o C) Temperature T: ALARM 24,1 C
T2R=23,24 Tartomány Hőmérséklethez T2 – ( o C) Temperature T2: Range is set
ALARM SMS – Hőmérséklet T2 – ( o C) Temperature T2: ALARM 24,2 C
HR=60,65 Tartomány Páratartalomhoz H – (%) Humidity H: Range is set
ALARM SMS – Páratartalom H – (%) Humidity H: ALARM 66,1%
BR=30,100 Az akkumulátor tartományának beállítása. 30% és 100% kapacitás értékek között.
Battery: Range is set
Figyelmeztetés a csatlakoztatott mérleg alacsony akkumulátorszintjére
Battery: 29,9 % Battery is low
Figyelmeztetés az akkumulátor töltöttségére.
Battery: 70,0 %
Aktív csatlakozás ALARM (RIASZTÓ).
Detector 2: Active
Deaktív csatlakozás ALARM (RIASZTÓ).
Detector 2: End
SON A sziréna bekapcsolása.  A sziréna automatikusan bekapcsol, amikor a riasztási érintkező aktiválódik.
Siren: Active
SOFF A sziréna kikapcsolása. A sziréna a riasztóérintkező aktiválása után 30 másodperccel automatikusan kikapcsol.
Siren: Off
SAVE A felhasználói beállítások mentése. Telefonszámok, URL -ek, E-mailek, E-mail beállítások, Internet beállítások, Feledók megnevezése, Hibák megnevezése, Utasítások megnevezése, válaszok és események.
FILIP: Save OK
LOAD Felhasználói beállítások betöltése.
FILIP: Load OK
CT=INFO,STATE A parancs szövegének módosítása. Az első paraméter a régi parancs, a második paraméter az új parancs.
Modem: Command name is set
GCT=10 A parancsszövegek listája a paraméterek pozíciójától. 5 parancs.
Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12, CT=;13,DT=;14,AT=;
DT=Siren,Buzzer A feladó szövegének módosítása. Az első paraméter a régi szöveg, a második paraméter az új szöveg.
Modem: The name is set
AT=Battery is low, Acumulator is low Az eseményre és a riasztásra adott válasz szövegek módosítása. Az első paraméter a régi szöveg, a második paraméter az új szöveg.
Modem: Alarm name is set
Az SMS parancs nem létezik
FILIP: Command does not exist
Rossz formátumú SMS parancs
FILIP: Error command format
Rendszer parancsok
WTCON A fő mérleg automatikus tömegkorrekciójának bekapcsolása a környező hőmérsékelt függvényében.
FILIP  Temperature correct active
W2TCON A másodlagos mérleg automatikus tömegkorrekciójának bekapcsolása a környező hőmérsékelt függvényében. FILIP  Temperature correct active
WTCOFF A fő mérleg automatikus tömegkorrekciójának kikapcsolása a környező hőmérsékelt függvényében. FILIP  Temperature correct off
W2TCOFF A másodlagos mérleg automatikus tömegkorrekciójának kikapcsolása a környező hőmérsékelt függvényében. FILIP  Temperature correct off
WTC=100 A fő mérleg automatikus tömegkorrekciójának bekapcsolása a környező hőmérsékelt függvényében. 100g Celsius fokonként. FILIP  Temperature correct set
W2TC=-60 A másodlagos mérleg automatikus tömegkorrekciójának bekapcsolása a környező hőmérsékelt függvényében. -60gramm Celsius fokonként. FILIP  Temperature correct set
WTCS Állapot lista a fő mérlegre beállított automatikus korrekcióról grammokban megjelenítve. FILIP  100 gram/degree celsius
W2TCS Állapot lista a másodlagos mérlegre beállított automatikus korrekcióról grammokban megjelenítve. FILIP  -60 gram/degree celsius
US Preprogramovanie váhy s uchovaním všetkých nastavení. Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_". Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/A készülékben a "V" parancs megadásával elérhető. Az internet aktivációja szükséges. "WON" parancs. Az első vagy a középső verziószám megváltoztatásakor az "UNS" parancs kerül végrehajtásra. A konfigurációs táblák változnak. Az első verziószám megváltoztatásakor a konfigurációs táblázatokat és regisztereket törlik, kivéve a súlyok és az érzékelők kalibrálási értékeit. FILIP : Update Begin
UNS Preprogramovanie váhy s prepísaním nastavení výrobnými hodnotami.Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_".
Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/ Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V". Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON". Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa okrem  konfiguračných tabuliek aj registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory.
FILIP: Update Begin
WZC A mérleg nullára történő kalibrálása. A mérlegen nem lehet semmiféle terhelés.
Weight W:  Zero calibration ok
W2ZC A másodlagos mérleg nullára történő kalibrálása. A mérlegen nem lehet semmiféle terhelés.
Weight W2: Zero calibration ok
WVC=80000 Súlykalibrálás 80 kg-ig. A mérlegen 80 kg súlyt kell elhelyezni. Vagy más, a parancsnak megfelelő súlyérték.
Weight W: Weight calibration ok
W2VC=100000 A másodlagos mérleg súlykalibrálása 100kg-ig. A mérlegen 100kg súlyt kell elhelyezni. Vagy más, a parancsnak megfelelő súlyérték.
Weight W2: Weight calibration ok
WM=150 A főmérleg maximum súlyhatárának beállítása 150kg-ig.
Weight W: MAXIMUM weight is set
W2M=150 A másodlagos mérleg maximum súlyhatárának beállítása 150kg-ig.
Weight W2: MAXIMUM weight is set
RESET A készülék törlése (Reset). A GSM modul működőképes kell legyen.
FILIP: Reset Device