Sledovanie a história cez WEB alebo mobilnú aplikáciu "Smart Beehive Cloud" 

Zapnutie tejto služby aktivuje posielanie dát na príslušný web server.  PODMIENKOU je aktivovanie služby INTERNET k telefónnemu číslu vo váhe.

If the telephone number does not have activated internet, by switching on this function the data will not be sent to the web server and it will not be possible to monitor the condition of the scales at the website.

Application for WEB is free of cost up to use of 20 scales for one customer and archives data measured in 1 year. Allows export of measured values in the form of tables.https://www.operchip.com/beehive/

It is possible to monitor GSM monitor of bee hives through an internet browser on the computer, tablet or cell phone after signing up on the website. By clicking on drop-down lists (Alarms, Telephone Numbers, etc.) you can get the current information about scale settings and measured parameters. After clicking on the chosen drop-down list, respective information are shown and the previous drop-down list automatically closes. Over the toolbar Alarms, the production number of the scale is shown and on the right side, there is the Reload button. Current data are loaded from Web server, when you open the site for the specific device. It is recommended to use the Reload button when you want to display the latest measured values. The measured values are automatically updated.

Jazyk pre WEB alikáciu je nastavovaný automaticky podľa nastavení internetového prehliadača alebo jazyka telefónu. 

WEB aplikácia Sledujte včely Cloud

Majte prístup k vaším včelám odkiaľkoľvek na svete.

Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok

Chart

 • Presumable direction of growth of the bees in near future.
 • Immediate size of supplies and strength of each of the colonies of bees.
 • Possible to directly compare the vitality and dynamics of the progress of bees between several colonies. Based on forage, temperature inside the hive, outside temperature and humidity in the locality.
 • Helps with choosing and timing the work with bees during the beekeeping year.
 • Information about the battery level.
Odoo obrázok a textový blok
Decrease in loss of honey
 • The smallest number of inspections.
 • The smallest number of honey extractions.
 • No honey extraction during rapid increase.
Setting of the date of honey extraction.
 • From the knowledge of supply level (dry weight) and number of honey supers used.
 • With the use of forage gaps (with a set-back time for the honey to mature).
 • With exclusion of the period of rapid increase.
Zamedzenie straty medného výnosu na vrchole znášky. Zachytenie konca znášky – úbytok strmosti a následne stagnácia až začiatok poklesu. ( pokiaľ nejde o nedostatok priestoru ). Vhodné je potvrdenie ešte na ďalšej váhe pod iným úľom. Pri oneskorenom vytočení vzniká strata medného výnosu, pretože včelstvo je v plnej sile a má veľkú vlastnú spotrebu.
 • Inspection of delivery of winter supplies.
  • The time and weight of feeding is recorded in the chart, it is not needed to write down the data elsewhere.
  • The dose confirms that bees received the feeding and they are in a good condition.
  • Find out about the state of emergency (supplies theft, extra forage (danger of melezitose),…)
 • Inspection of steady winter decline.
  • Prevention of emergency situations that can occur in winter season.
  • Find out about the state of emergency (wild animals, birds, mice, vandalism, snow, …).
  • Find out about the supply shortage in towards the end of winter season on time.

Measuring of current measured parameters

 • Automatically displayed when the device has been reset, or has been turned on with magnet into 30 minutes working activity.
 • Measures the actual temperature 1. Displayed only when the corresponding sensor is connected.
 • Measures the actual temperature 2. Displayed only when the corresponding sensor is connected.
 • Measures the actual humidity. Displayed only when the corresponding sensor is connected.
 • Measures the actual weight.
 • Measures the actual battery level.
Odoo obrázok a textový blok

Alarms display

 • Date and time of the event or alert.
 • Sender of the event, or alert; e.g.: Device, Battery, Weight, Accelerometer …
 • Tags of the event or alert; e.g.: Over, Under, Active, Ready …
 • Value and unit of measured parameter; e.g.: 7.0 kg, 25.3°C, 45% ...
Odoo obrázok a textový blok

Cell phone name display

    Odoo obrázok a textový blokNa pozícii jedna vložené telefónne číslo pre úplné ovládanie GSM monitora včelieho úľa aj s prijímaním všetkých informačných SMS správ, udalostí a alarmov. Tiež na toto telefónne číslo prezváňa zabezpečovací alarm v prípade narušenia detektora vibrácií, alebo magnetického kontaktu.
    Na pozícii dva vložené telefónne číslo pre nastavenie zariadenia a zisťovanie nastavení a informácii o meraných hodnotách. Tiež na toto telefónne číslo prezváňa zabezpečovací alarm v prípade narušenia detektora vibrácií, alebo magnetického kontaktu.
    Na pozíciách 3 až 5 vložené vložené telefónne číslo pre nastavenie zariadenia a zisťovanie nastavení a informácii o meraných hodnotách.
    Odoo obrázok a textový blok

    SMS info

    Odoo obrázok a textový blokPrvých sedem možností pre nastavenie času v ramci 24 hodín zobudí zariadenie a pošle informačnú SMS na predvolené telefónne číslo na pozícii jedna v zozname vložených telefónnych čísiel. Zariadenie ostane v činnosti 8 minút, potom prejde do režimu spánku, ak nie je práve zobudené od časovača pre pravidelné merania.
    Posledná ôsma možnosť je rovnaká ako prvých sedem, s rozdielom zotrvania zariadenia v činnosti na 30 minút.
    Možnosti posielania SMS informácii môžu byť jednotlivo deaktivované.
    Odoo obrázok a textový blok

    Senzory

    Odoo obrázok a textový blok
    Odoo text a obrázkový blok

    Setting

    • ON / OFF for alarms.
    • Zapnutie / vypnutie informačných SMS.
    • Zapnutie / vypnutie emailu. Email sa nastavuje automaticky podľa nastaveného emailu pri registrácii v aplikácii. Ďalšie 4 emaily sa nastavujú cez SMS.
    • Zapnutie a vypnutie akcelerometra.
    • Nastavenie citlivosti akcelerometra.
    • Settings for the timer of regular measuring..
    • Settings of the timer for regular turning-on of GSM module and sending the measured values to WEB server and processing of received SMS and alerts.
    • Zapnutie / vypnutie displeja. Ak je displej vypnutý indikuje stavy váhy LED dióda.
    • Zapnutie / vypnutie automatických aktualizácií firmware vo váhe. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje text "_CA_".
    • Zapnutie / vypnutie bluetooth.
    • Extent for temperature. Temperature 2, humidity, weight 1, weight 2 alarms.
    • The maximum authorized mass.
    • Tare for the scale.
    • Stav detektorov a sirény - relé.
     
    Výrobné údaje
     Odoo obrázok a textový blok