Sledovanie a história cez WEB alebo mobilnú aplikáciu "Smart Beehive Cloud" 

  Zapnutie tejto služby aktivuje posielanie dát na príslušný web server.  PODMIENKOU je aktivovanie služby INTERNET k telefónnemu číslu vo váhe.

Pokud telefonní číslo nemá aktivován Internet, i při zapnutí této funkce data nebudou posílány na web server a nebude možné sledovat stav váhy na internetové stránce.

Aplikace pro WEB je zdarma do použití 3 úlů vah pro jednoho zákazníka a archivuje naměřená data 1 rok. Umožňuje export naměřených hodnot ve formě tabulky. http://www.operchip.com/beehive/

GSM monitor včelích úlů je možné po zaregistrování na WEB stránce monitorovat přes internetový prohlížeč na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Klikáním na rozbalovací seznamy (Alarms, Telephone Numbers, .....) získáte aktuální informace o nastavení váhy a měřených veličinách. Po kliknutí na vybraný rozbalovací seznam se zobrazí příslušné informace a předešlý rozbalovací seznam se automaticky zavře. Nad lištou Alarms je zobrazeno výrobní číslo váhy a v pravé části modré tlačítko Reload. Aktuální data se načítají z Web serveru při otevření aktuální stránky pro vybrané zařízení. Tlačítko Reload doporučujeme použít, když chceme zobrazit aktuální naměřené hodnoty. Aktuálně naměřené hodnoty se automaticky aktualizují.

WEB aplikácia Sledujte včely Cloud

Majte prístup k vaším včelám odkiaľkoľvek na svete.

Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok

Graf

 • Pravděpodobný směr rozvoje včelstva do blízké budoucnosti.
 • Okamžitou velikost zásob a sílu jednotlivých včelstev.
 • Možnost přímého srovnávání vitality a dynamiky rozvoje včelstev mezi více včelstva navzájem. Na základě snůšek, teploty v úlu, venkovní teploty a vlhkosti v dané lokalitě.
 • Pomoc při volbě a časování prací s včelstva v rámci včelařského roku.
 • Informaci a stavu baterie.
Odoo obrázok a textový blok
 • Snížení ztrát medu.
  • Co nejmenší počet prohlídek.
  • Co nejmenší počet vytáčení.
  • Nevytáčet v období strmého přirůstá.
 • Stanovení termínu vytáčení.
  • Z poznání stavu zásob (čistá hmotnost) a počtu osazených nástavky.
  • S využitím snáškových proluk (s odstupem pro dozrání medu).
  • S vyloučením období strmého přírůstku.
 • Včasné vytočení na vrcholu snášky.
  • Zamezení ztráty měďnaté výnosu na vrcholu snášky.
  • Zachycení konce snášky - úbytek strmosti a následně stagnace až začátek poklesu. (Pokud nejde o nedostatek prostoru). Vhodné je potvrzení ještě na další váze pod jiným úlem.
  • Při opožděném vytočení vzniká ztráta měďnaté výnosu, protože včelstvo je v plné síle a má velkou vlastní spotřebu.
Odoo obrázok a textový blok
 • Kontrola dodání zimních zásob.
  • V grafu je zaznamenán čas a hmotnost krmení, není třeba poznamenávat jinde.
  • Dávka potvrzuje, že včelstvo krmení přijalo a že je v dobrém stavu.
  • Zjištění mimořádného stavu. (Loupež zásob, mimořádná snáška (nebezpečí melicitozy)…)
 • Kontrola plynulého zimního úbytku.
  • Prevence havarijních situací, které mohou vzniknout v zimním období.
  • Zjištění mimořádného stavu. (Zvěř, ptáci, myši, vandalství, sníh…)
  • Včasné zjištění nedostatku zásob ke konci zimního období.

Měření aktuálních měřených veličin úlové váhy

 • Automaticky se zobrazí, když je zařízení po resetu nebo probuzené magnetem do × 30minutová pracovní činnosti.
 • Aktuální měření teploty. Zobrazí se pouze v případě, pokud je zapojen příslušný senzor.
 • Aktuální měření teploty 2. Zobrazí se pouze v případě, že je zapojen příslušný senzor.
 • Aktuální měření vlhkosti. Zobrazí se pouze v případě, pokud je zapojen příslušný senzor.
 • Aktuální měření hmotnosti.
 • Aktuální měření stavu baterie.
Odoo obrázok a textový blok

Alarmy

 • Datum a čas události, nebo alarmu.
 • Odesílatele události, nebo alarmu. Například Device, Battery, Weight, Akcelerometr ...
 • Označení události nebo alarmu. Například Over, Under, Active, Ready ...
 • Hodnotu a jednotku měřené veličiny. Např. 7.0kg, 25.3°C, 45%…
Odoo obrázok a textový blok

Telefonní čísla

 • Na pozici jedna vložené telefonní číslo pro úplné ovládání GSM monitoru včelího úlu i s přijímáním všech informačních SMS zpráv, událostí a alarmů. Také na toto telefonní číslo prozvoní zabezpečovací alarm v případě narušení detektoru vibrací nebo magnetického kontaktu.
 • Na pozici dva vložené telefonní číslo pro nastavení zařízení a zjišťování nastavení a informací o měřených hodnotách. Také na toto telefonní číslo prozvoní zabezpečovací alarm v případě narušení detektoru vibrací nebo magnetického kontaktu.
 • Na pozicích 3 až 5 vložené telefonní číslo pro nastavení zařízení a zjišťování nastavení a informací o měřených hodnotách.

SMS info

 • Prvních sedm možností pro nastavení času v rámci 24 hodin probudí zařízení a pošle informační SMS na výchozí telefonní číslo na pozici jedna v seznamu vložených telefonních čísel. Zařízení zůstane v činnosti 8 minut, poté přejde do režimu spánku, pokud není zrovna probuzené od časovače pro pravidelné měření.
 • Poslední osmá možnost je stejná jako prvních sedm, s rozdílem setrvání zařízení v činnosti na 30 minut.
 • Možnosti posílání SMS informaci mohou být jednotlivě deaktivovány.
Odoo obrázok a textový blok

Nastavení

 • Zapnutí / vypnutí alarmů.
 • Zapnutí / vypnutí informačních SMS.
 • Nastavení časovače pro pravidelné měření.
 • Nastavení časovače pro pravidelné zapínání GSM modulu a posílání naměřených hodnot na WEB server a zpracovávání přijatých SMS a alarmů.
 • Rozsah pro alarmy pro teplotu, teplotu 2, vlhkost, hmotnost 1, hmotnost 2.
 • Maximální povolenou měřenou hmotnost.
 • Tara pro váhu.
Odoo obrázok a textový blok